Inschrijfformulier

Heb je interesse om je kind aan te melden op basisschool Schinveld? Neem dan contact met ons op. Wij maken graag tijd voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Meld je kind aan door het inschrijfformulier in te vullen.

Voorafgaand aan de start op school vindt een gesprek met de leerkracht en ouders plaats. Als je kind de peuteropvang heeft bezocht, nodigen we ook de mentor van de peuteropvang uit voor dit overdrachtsgesprek. Het doel hiervan is dat wij als school zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van het kind. Als je kind specifieke ondersteuning nodig heeft, wordt in een persoonlijk gesprek met de directeur en intern begeleider de mogelijkheden tot plaatsing besproken.

Inschrijfformulier Download

Kinderen die in de periode van oktober 2021 t/m 2 juni 2022 4 jaar worden, kunnen twee weken voor hun 4e verjaardag kennismaken met de juf en groep. Dit kan op dinsdagen en woensdagen. Vanaf het moment dat het kind 4 jaar is, is hij of zij iedere schooldag welkom.

Wordt je kind 4 jaar in juli, augustus of september 2022? Dan start hij of zij in het nieuwe schooljaar op maandag 5 september 2022.

Wil je meer lezen over onze school?