Basisschool Schinveld voor ontwikkeling en welzijn

Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie
Maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie
Vrijdag 24 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022

Carnavalsvakantie
Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022

Pasen
Vrijdag 15 t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie
Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren
Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie
Vrijdagmiddag 22 juli tot en met vrijdag 2 september 2022

De leerlingen van groep 8 hebben vrijdag 22 juli de hele dag vrijaf.

Ook zijn er meerdere studiebijeenkomsten gepland.
Dat betekent dat de leerlingen vrij hebben op:
Vrijdagmiddag 1 oktober
Maandag 7 februari
Dinsdag 15 maart
Woensdag 6 juli

Op vrijdag 22 april is er een terugkomdag voor de groepen 1 en 2 i.v.m. de koningsspelen/sportdag


 

Schooltijden

 

 We hanteren het zgn. continurooster. Leerlingen blijven dus over tijdens de middagpauze.

dagen tijd groepen

maandag, dinsdag en donderdag

08.30- 14.45 uur

groep 1 t/m 8

woensdag

08.30- 12.15 uur

groep 1 t/m 8

vrijdag

vrij

08.30- 12.15 uur

08.30- 14.45 uur

groep 1 en 2

groep 3 en 4

groep 5 t/m 8

Schoolbegeleiding

Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Bij sommige aspecten van deze ontwikkeling laten we ons ondersteunen door experts van buiten de school, zoals orthopedagogen, psychologen, logopedisten, psychologisch assistenten en onderwijsadviseurs. Zij helpen ons bij vragen die te maken hebben met de zorg voor individuele leerlingen (consultatie en diagnostiek), het verder ontwikkelen van de zorgstructuur en het versterken van de kwaliteit van het onderwijs in de groepen (passend en opbrengstgericht onderwijs). Logopedisten worden ingeschakeld bij taal- en/of spraakproblemen van leerlingen en spelen een rol binnen de ontwikkeling van het taalonderwijs. Deskundigen op het gebied van ICT ondersteunen bij het effectief leren omgaan met bijvoorbeeld digitale schoolborden etc. Indien nodig maken we gebruik van andere deskundigen.

Informatie

Basisschool Schinveld
Kloosterlaan 7E
6451 EN Schinveld
T: 045 - 525 35 53
E: info.rkbsschinveld@movare.nl

Disclaimer

Basisschool Schinveld is een school van

Movare